Sinds half februari 2017 is het beheer van het Buurthuis Het Heserke overgenomen door enkele enthousiaste mensen. Sommigen zijn er opgegroeid, anderen zijn er later komen wonen, maar ze hebben allemaal het beste voor met de buurt. De functies zijn als volgt verdeeld.

Voorzitter – Inge Croonen
inge@heserke.be

Ondervoorzitter – Karolien Follon
karolien@heserke.be

Secretaris – Ellen Haex
ellen@heserke.be

Penningmeester – Jochen Englicky
jochen@heserke.be

We willen zo snel mogelijk de normale gang van zaken hervatten en een plaats bieden voor de buurt om te feesten en te lachen.

Tot binnenkort !

Leave a Reply